Unchain.io

Unchain.io richt zich met DLT (Distributed Ledger Technology) op de integratie van bestaande IT-omgevingen met nieuwe blockchain toepassingen. Met name consortia en eco-systemen, zoals IBM Food Trust en R3 Corda, die snel groeien en nieuwe participanten de mogelijkheid willen bieden naadloos aan te haken, kunnen de Unchain Blockchain Gateway gebruiken als krachtige accelerator.

In een wereld die in hoog tempo digitaliseert, wordt het efficiënt, snel en betrouwbaar uitwisselen van gegevens tussen organisaties steeds relevanter. De complexe ketens waarin deze organisaties met elkaar samenwerken vereisen verdere integratie van bedrijfsprocessen en bijbehorende informatiestromen waarbij betrouwbaarheid, veiligheid en transparantie een steeds belangrijkere rol spelen. Blockchain/DLT gaat bij deze digitale keten integratie in de (nabije) toekomst een steeds essentiëlere rol spelen. De voordelen voor de betrokken partijen zijn groot, zoals efficiency verbetering en kostenverlaging, versnelling van processen en reduceren van fouten en fraude.

Unchain.io biedt een integratie platform waarmee organisaties hun bestaande applicaties en (IoT) apparaten op eenvoudige, kosten efficiënte en veilige wijze met blockchain/DLT netwerken kunnen koppelen zonder dat hiervoor bestaande applicaties aangepast moeten worden en men dus minder afhankelijk is van schaarse blockchain/DLT expertise. Door het verlagen van de technische barrières om deel te nemen aan blockchain/DLT netwerken zorgt het Unchain platform ervoor dat de adoptiegraad en succes van deze netwerken sterk wordt vergroot.

VCC is aandeelhouder in Unchain en actief in de Raad van Advies om Unchain te ondersteunen bij het realiseren van haar internationale groei ambities.