NetDialog

NetDialog helpt haar klanten bij hun business performance door complexe IT-infrastructuur transparant te maken. Het bedrijf biedt op basis van een SaaS-model software (NetX) en Professional Services om het netwerkgebruik van alle bedrijfskritische applicaties (application delivery) en om diensten van derden te monitoren. Uitgangspunt hierbij is om applicaties voor eindgebruikers een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en performance te geven. De binnen NetX verkregen technische data worden vertaald in relevante business informatie om zo de kloof tussen IT en de business te overbruggen.

Klanten zijn grote multinationals waar het dataverkeer op hun infrastructuur tot de bedrijfskritische activiteiten behoort. VCC is aandeelhouder en actief in de Raad van Commissarissen. NetDialog heeft haar hoofdkantoor in Utrecht.