InProcress-LSP

InProcess-LSP is een onderneming die proces analytische oplossingen (PAT) ontwikkelt om bedrijven, werkzaam in de verschillende industrietakken, waaronder farma, voeding en chemie, te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun producten en beheersing van productieprocessen. PAT is essentieel voor de productie van kwalitatief hoogwaardige producten en goed gecontroleerde productieprocessen.

In Maart 2019 heeft InProcess-LSP de NanoFlowSizer geïntroduceerd, het eerste commerciële instrument dat het mogelijk maakt om de grootte van nanodeeltjes direct in een proces te kunnen meten, zonder tijdrovende en kostbare monstername en laboratoriumtesten. The NanoFlowSizer geeft directe terugkoppeling over de kwaliteit van het proces en het geproduceerde nanoproduct, wat procesbeheersing mogelijk maakt. Hiermee wordt de afkeur van kostbare (farma)producten gereduceerd en wordt voorkomen dat de supply chain onnodig onder druk komt te staan.
Binnen R&D draagt de NanoFlowSizer bij aan de ontwikkeling van robuuste processen voor de productie van nanoproducten waarbij goed inzicht verkregen dient te worden in de kritische procesparameters. In bijvoorbeeld de farma-industrie, inzicht en volledige controle op processen voor de productie van kwalitatief hoogwaardige producten is een regulatoire vereiste.  Het begint bij R&D.

VCC is aandeelhouder in InProcess-LSP en actief in de Raad van Advies om InProcess-LSP te ondersteunen bij het realiseren van haar internationale groei ambities.