Indica

Indica is een innovatief software bedrijf die het mogelijk maakt om op een effectieve en efficiënte manier, forensisch onderzoek te doen. Indica maakt en levert software om gescande, gekoppelde, ongestructureerde en gestructureerde data automatisch te correleren, te verwerken, te indexeren en te archiveren. Hiermee wordt het vinden van relevante data binnen organisaties en bij onderzoek en review veel eenvoudiger en minder tijdrovend. Deze software wordt met name door multinationals en grote advies- en advocatenkantoren gebruikt om forensische onderzoeksopdrachten uit te voeren.

VCC is aandeelhouder in Indica en is vertegenwoordigd in de Raad van Advies om Indica actief te ondersteunen bij haar internationale groeiambitie.