Confocal.nl

Confocal.nl is een spin-off bedrijf van de Universiteit van Amsterdam, waar de Rescan Confocal Microscoop ontwikkeld is door het team van Erik Manders. De RCM is een laser scanning confocal microscoop gebaseerd op een modulair design dat confocale microscopie betaalbaar maakt door bestaande componenten te gebruiken en met de mogelijkheid om bestaande wide field microscopen te upgraden. De RCM module kan op elk invers microscoop gemonteerd worden via een C-mount adapter en gebruikt een camera die ook wordt verbonden via zo’n C-mount adapter als detector. Door gebruik te maken van een camera als detector heeft de RCM een betere gevoeligheid en een 3x betere signaal ruis verhouding dan een standaard PMT gebaseerd confocal microscoop. Het rescan principe verbeterd de resolutie met een factor 1.4x tot 170nm, en dit zonder gebruik te maken van software post processing. De RCM heeft bijna geen instelopties, dit maakt de RCM enorm gebruiksvriendelijk, zelfs zo, dat het zonder specifieke kennis van microscopie, gebruikt kan worden.

VCC participeert en ondersteunt Confocal.nl actief bij hun internationale groeiambitie.