Wat grote bedrijven kunnen leren van kleine bedrijven en vice versa

Kleinere bedrijven zijn in toenemende mate door gebruik van nieuwe technologie in staat om te concurreren met grote bedrijven. Zo kunnen kleine bedrijven gebruik makenvan cloud applicaties (SaaS), IT-ontwikkelplatformen (PaaS) en IT infrastructuur (IaaS) met maandelijkse betaaltermijn, waardoor deze technologie veel toegankelijker is dan voorheen.

Nieuwe technologie zorgt er ook voor dat kleinere bedrijven door digitalisering van de diverse bedrijfsprocessen, ook eerder efficiency kunnen bereiken bijvoorbeeld op het terrein van serviceverlening, recruitment en inzet van nieuwe medewerkers of ZZP-ers, verkoop en distributie van haar producten en diensten en samenwerking met partners in de bedrijfsketen.

Los van de technologische mogelijkheden hebben kleinere bedrijven op een 3-tal terreinen al een duidelijke voorsprong:

 1. Lage kosten
  Door het ontbreken van overhead en door het inzetten van hoogwaardige arbeid tegen relatief lagere kosten heeft een klein bedrijf veelal een kostenvoorsprong.
 2. Klantgerichtheid
  Door het hebben van relatief weinig klanten, de directe relatie tussen inspanningen en klantresultaat, plus het commitment van veel medewerkers met haar klanten, scoort een klein bedrijf veel hoger op klantgerichtheid.
 3. Snelheid
  Door een eenvoudigere organisatie en besluitvorming in combinatie met klantfocus is een kleiner bedrijf veel sneller in staat om slagvaardig en snel te reageren op verandering in de klantwensen en de markt.

Kleinere bedrijven kennen echter door hun beperkte schaal ook veel risico’s:

· de afhankelijkheid van de oprichter(s) en/of DGA(‘s) is meestal groot, die daarnaast ook een belemmering kan c.q. kunnen vormen voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf.
· het ontbreken van een strategisch plan om naast het realiseren van de kansen op de korte termijn, ook de waardecreatie op een wat langere termijn veilig te stellen.
· optimalisatie van de bedrijfsactiviteiten wordt vaak niet gerealiseerd omdat dit niet de voorkeur heeft en bovendien een herhaalbaar proces en discipline vergt die vaak maar ten dele aanwezig is.
· ondernemers hebben de neiging naar mate ze succesvoller zijn risico-averser, te worden waardoor ze opportuniteiten kunnen missen.

Grote bedrijven kunnen een 3-tal kwaliteiten toevoegen aan kleinere bedrijven te weten:

 1. Strategische planning:
  kleinere bedrijven zouden meer dan nu aandacht moeten besteden aan het kwantificeren van hun ambitie en het opstellen van een strategie om die ambitie te realiseren. Met het omzetten van die strategie in een blauwdruk met een actieplanning, kan een kleiner bedrijf ook de kansen op een wat langere termijn realiseren.
 2. Schaalbaarheid:
  de schaalbaarheid van grote bedrijven wordt gerealiseerd indien er:
  – processen gedefinieerd zijn die onafhankelijk zijn van specifieke medewerkers
  – technologie (software, platforms, infrastructuur) aanwezig is, die op basis van meer klanten, gebruikers etc. moeiteloos kan schalen
  – een organisatie is die door haar structuur onafhankelijk(-er) is van de oprichter/DGA en specialisten, maar wel weinig organisatielagen en overhead kent.
 3. Leren:
  – grote bedrijven besteden in het algemeen meer aan gestructureerde persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in de wetenschap dat een bedrijf zich pas kan ontwikkelen als haar medewerkers zich ontwikkelen.
  – grote bedrijven meten, analyseren en evalueren hun activiteiten om daarmee zichzelf steeds te verbeteren.

Indien kleinere bedrijven hun voorsprong behouden met een lage kostenstructuur, snelheid en klantgerichtheid en dat weten te versterken door een grotere schaalbaarheid, strategische planning en inrichten van leersystemen, dan kunnen ze een nog geduchtere concurrent zijn van grote bedrijven in bepaalde nichemarkten.