Waarom is groei noodzakelijk voor IT bedrijven?

Het belang en noodzaak van groei lijkt een onderwerp dat ver van ons in ligt in tijden van economische recessie. Uit veel onderzoek blijkt dat er maar een zeer klein percentage van de bedrijven in staat is om structureel over een langere periode te groeien. Ook in tijden van recessie lukt het diverse bedrijven toch om substantiële bedrijfsgroei te realiseren, ondanks de economische crisis. Voorbeelden daarvan in de IT industrie zijn er genoeg, zowel van grote bedrijven (Apple, Google, Facebook), maar ook van kleinere software bedrijven waar wij als VCC bij betrokken zijn.

In tijden van recessie zijn er diverse meningen van experts dat enerzijds groei niet (meer) mogelijk is of anderzijds dat groei geen doel meer op zich zou moeten zijn dat nagestreefd dient te worden. Met groei wordt dan verstaan de groei van de omzet en winstgevendheid van het betreffende bedrijf. Wij zijn echter van mening dat groei voor IT bedrijven niet alleen belangrijk is, maar juist noodzakelijk is om voort te kunnen bestaan. Of het nu recessie is of niet.

Een kleiner IT bedrijf is kwetsbaar. Specifieke kennis en vaardigheden zijn vaak geconcentreerd in een klein aantal individuen. Het (tijdelijk) geen beroep meer kunnen doen op deze medewerkers zorgt er voor dat het bedrijf (zeer) grote risico’s loopt om omzetverlies of nog erger om discontinuïteit. We zijn van mening dat elk bedrijf zou moeten streven dat het niet afhankelijk meer is van individuen. Dat betekent niet alleen het bedrijf een grotere schaal zou moeten hebben, maar dat het tevens een aantrekkelijk bedrijf is.

Een groeiend bedrijf is op de arbeidsmarkt veel aantrekkelijker dan een bedrijf dan niet of nauwelijks groeit. Niet alleen om dat potentiële werknemers zich liever willen associëren met winnaars maar ook omdat er in een groeiend bedrijf meer mogelijkheden zijn om je te ontplooien en te ontwikkelen dan in een bedrijf dat bijna stilstaat.

Tevens is een groeiend bedrijf ook aantrekkelijker voor zijn klanten. Niet alleen werknemers maar ook klanten associëren zich liever met bedrijven die groeien dan bedrijven die stil staan in hun ontwikkeling. Een groeiend bedrijf is veel beter in staat om op veranderde wensen van klanten in te spelen omdat zij zich zelf wil ontwikkelen en daarmee ook haar klantrelaties.

Ook leveranciers doen liever zaken met groeiende bedrijven omdat de groei van het bedrijf zorgt voor een groei van hun eigen omzet. Dit geldt zeker als het bedrijf een distributie c.q. verkoopfunctie heeft ten aanzien van de producten en/of diensten van haar leveranciers.

Groeiende bedrijven hebben ook veel makkelijker toegang tot financiering. Zowel banken als investeerders doen natuurlijk veel liever zaken met groeiende bedrijven. Omdat de promesse is dat groeiende bedrijven een veel beter toekomstperspectief hebben, hetgeen zorgt voor een beter toekomstig rendement en/of een lager debiteurenrisico voor haar financiers.

Tenslotte heeft IT bedrijf groei nodig om steeds nieuwe investeringen te kunnen doen om haar gebruikte en/of ontwikkelde technologie te verbeteren dan wel aan te vullen. Dit is noodzakelijk om haar marktpositie minimaal te behouden laat staan om deze verder te versterken.

Met andere woorden een groeiend bedrijf is (veel beter) in staat om de bestaande en gewenste nieuwe stakeholders aan zich te binden. Daardoor kan het bedrijf zich verder ontwikkelen en wordt tevens het bedrijfsrisico aanmerkelijk verlaagd. We zijn van mening dat elk bedrijf elk jaar substantiële groei zou moeten nastreven. De komende blogs zullen we uitgebreider stil staan op welke wijze groei en waardecreatie gerealiseerd kan worden.

Uw email zal niet getoond worden op de website.