Waardecreatie door innovatie 3/10

De groei van een technologiebedrijf kan naar onze mening alleen voortgaan door structureel aandacht te (blijven) besteden aan innovatie, zeker waar het gaat over ICT-bedrijven. Daarbij maakt het niet zo veel uit of het bedrijf de technologie zelf ontwikkelt of de technologie van derden gebruikt. In het laatste geval zal het bedrijf ook steeds zijn assortiment moeten vernieuwen om aantrekkelijk genoeg te blijven voor haar klanten en haar werknemers.

Bij IT-bedrijven is de omzet die door innovatie ontstaat een belangrijke zogenaamde “value driver”. De effectiviteit van het innovatieproces kan het beste bepaald worden door een zogenaamde innovatiefunnel. Deze funnel begint met het hebben van voldoende ideeën, de startfase van elk innovatieproces. Deze ideeën zullen verder uitgewerkt moeten worden in een concept, waarbij elk concept voorzien is van een business case. In deze conceptfase is dan niet alleen vastgesteld of er voldoende marktkans is voor het idee, maar ook of het een concrete bedrijfskans is waar het bedrijf voldoende geld mee kan verdienen. Onze ervaring is dat deze fase maar gedeeltelijk wordt doorlopen.

Een cruciale fase in het innovatieproces is het testen en toetsen van het concrete concept met de markt c.q. klanten in de vorm van een pilot of een zogenaamde Proof of Concept. Bij veel grotere succesvolle bedrijven wordt hieraan veel aandacht besteed; bij veel kleinere bedrijven zien we dat testen en toetsen te weinig wordt gedaan. Terwijl de eerste concrete toetsing in de markt zeer belangrijke feedback geeft om het product en/of dienst verder te verbeteren dan wel aan te passen.

Ten aanzien van de laatste fase, de marktintroductie, is onze waarneming dat daar veel verbeterd kan worden, zowel in de voorbereiding, de executie van de introductie zelf, alsmede een evaluatie van de introductie en het actief volgen van de producten en diensten na de introductie.

In geval een IT-bedrijf producten en/of diensten van derden aanbiedt, is het innovatieproces vergelijkbaar met het proces van innovatie van eigen producten. Het assortiment dat een IT–bedrijf, zonder eigen producten aanbiedt, zal steeds vernieuwd en aangevuld dienen te worden om voldoende waarde te kunnen creëren en een aantrekkelijk bedrijf te blijven voor haar klanten, leveranciers en werknemers.

De innovatiefunnel start met het scannen van de markt naar interessante nieuwe producten en/of diensten die passen bij de huidige propositie en het portfolio. Daarna zal contact gelegd moeten worden met leveranciers van die producten en/of diensten om ze in de fase daarna te converteren naar contracten met die leveranciers. In de laatste fase volgt, net als in geval van het innovatieproces met eigen technologie, een marktintroductie van die nieuwe producten en/of diensten.

Structureel betekent dat dat het bedrijf aan alle fasen van het innovatieproces aandacht moet besteden en middelen daarvoor moet aanwenden. Natuurlijk niet in dezelfde mate.

De huidige kernactiviteiten en de verbeteringen daarvan, moeten de meeste aandacht krijgen binnen het bedrijf en de aanwending daarvan in haar middelen.

Aanvullend zal het bedrijf voldoende Proofs of Concepts of pilots van nieuwe producten en/of diensten op de plank hebben moeten liggen die de ze verder kan opschalen, zodat dit normale business gaat worden en dit een deel van de kernactiviteit van morgen is.

Tenslotte zal het bedrijf ook nieuwe concepten moeten ontwikkelen waarvan een deel vervolgens weer nieuwe Proofs of Concept en pilots worden die dan weer later tot nieuwe business moet leiden.

Het structureel aandacht besteden aan elk van de drie fasen is noodzakelijk voor elk ICT-bedrijf om te blijven innoveren en daarmee het recht te verwerven om te blijven groeien.