Waardecreatie door effectiever management 9/10

Het is evident dat het effectief managen van de verschillende processen om tot waardecreatie te komen sterk management vergt. Er zijn bibliotheken vol geschreven over management en de effectiviteit daarvan. In onze praktijk zien we dat de essentie van management teruggebracht kan worden tot een 5-tal primaire taken.

 1. Afstemming (alignment)
  Het management moet een directe vertaling maken van de strategie in doelstellingen en deze vertalen naar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het niveau van elke medewerker. Zo levert elke medewerker een concrete bijdrage aan de strategische doelstellingen en weet hij/zij wat er van hem/haar verwacht wordt. Dit lijkt een open deur, maar in de praktijk zien we vaak dat het management het proces van afstemming (alignment) maar deels heeft uitgevoerd.
 2. Job matching
  Een van de lastigste taken is om te zorgen dat op elke functie de juiste man/vrouw op de juiste plek zit. Om dit te bereiken zal er frequent een overzicht gemaakt moeten worden van de gewenste instroom, doorstroom (naar welke positie kan deze medewerker groeien?) en uitstroom (welke medewerker zit niet op de juiste plaats en is niet herplaatsbaar?) van medewerkers.
 3. Individuele effectiviteit
  Indien er sprake is van een goede job match en de medewerker weet wat er van hem/haar verwacht wordt, dan bepalen de juiste motivatie en het hebben van de juiste middelen de effectiviteit van die individuele medewerker. Het management moet zorgdragen voor deze randvoorwaarden.
 4. Werkklimaat
  De effectiviteit binnen de organisatie zal verder toenemen als het management het juiste werkklimaat weet te creëren, waarin de juiste samenwerking binnen een team en met andere teams gestimuleerd wordt.
 5. Beloning en waardering
  Tenslotte is het afspreken en het hanteren van de juiste waarderingsvorm van grote invloed op de effectiviteit, vooral om het juiste gedrag van de belangrijkste sleutelfiguren te beïnvloeden.

Hoe goed scoort jouw organisatie of scoor jijzelf op de 5 primaire managementtaken?

Ruimte voor verbetering dus……