Randvoorwaarden voor groei en waardecreatie bij IT bedrijven

Veel bedrijven realiseren geen of nauwelijks groei. Dit is niet alleen omdat ze geen concreet plan hebben dat bedrijfsgroei ondersteunt, maar vooral omdat de essentiële randvoorwaarden ontbreken die groei mogelijk maakt. Afgelopen jaren zijn we direct en indirect betrokken geweest bij tientallen IT bedrijven. Deze ervaringen hebben geleid tot een aantal overtuigingen over groei en waardecreatie. De belangrijkste daarvan zijn:

 • Technologiebedrijven moeten groeien en ontwikkelen om een goede positie te houden en aantrekkelijk te blijven voor stakeholders of het nu gaat om financiers, klanten, leveranciers of werknemers.
 • Wij geloven sterk in causaliteit, dat wil zeggen er is een duidelijke relatie tussen (gekwantificeerde) ambitie van het bedrijf vertaalt in een strategie, met daarbij de benodigde middelen voor de te ondernemen activiteiten, die leiden tot de gewenste resultaten; die vervolgens de ambitie weer weten waar te maken.
 • Veel groeiplannen sneuvelen door een gebrekkige executie van de plannen. Een plan maken is belangrijk, maar planning (lees executie van het plan) is cruciaal.
 • Wij geloven in focus en éénvoud voor zowel de organisatie als haar propositie. Deze laatste zou bijvoorbeeld in maximaal 2-3 zinnen uit te leggen moeten zijn.
 • Groei gaat in stappen en in fasen, waarbij elke fase andere eisen aan het bedrijf en haar management stelt in termen van competenties, kennis en ervaring.
 • De ambitie moet zowel realistisch als inspirerend zijn. Bedrijven gaan ten onder aan te hoge verwachtingen bij haar management en stakeholders. Te lage aspiraties geven onvoldoende drive om het bedrijf naar een hoger niveau te laten ontwikkelen.
 • Elk bedrijf is zo goed als haar management. Management is meestal de beperkende factor voor groei niet de marktvraag.
 • Het bedrijf moet in staat zijn om steeds zichzelf te verbeteren en te vernieuwen.

De bovenstaande overtuigingen zijn leidend bij de randvoorwaarden die wij zien als cruciaal voor groei en waardecreatie bij bedrijven:

 • Een blauwdruk voor de geplande groei, waarin een realistische en meetbare ambitie en visie is vertaald in een heldere strategie, met concrete doelstellingen, de belangrijkste activiteiten in de eerste 1000 dagen zijn vastgesteld met daarbij de benodigde mensen en middelen.
 • Er moet een duidelijk onderscheidend vermogen (te realiseren) zijn dat wil zeggen er moet voldoende klantwaarde aanwezig zijn.
 • Er moet een duidelijk businessmodel zijn. Dat wil zeggen op welke wijze creëert het bedrijf waarde en wordt deze omgezet in rendement en vervolgens in liquide middelen.
 • Indien gebruik wordt gemaakt van eigen technologie (zoals software), dan zal deze voldoende schaalbaar en toekomstbestendig moeten zijn.
 • Het management moet in staat zijn om hands-on en multi-disciplinair de komende fase het gewenste resultaat te behalen en de organisatie verder te ontwikkelen naar het volgende niveau. Daarbij is het belangrijk dat het management open staat voor samenwerking en haar eigen sterkten en zwakten kent.
 • De belangrijkste succesfactoren zijn bekend en worden periodiek steeds gemeten.
 • Er is voldoende geld om de groeiplannen te kunnen uitvoeren.
 • Er is een performancegerichte cultuur die de ambitie en de plannen faciliteert.

De bovenstaande randvoorwaarden zijn wellicht niet volledig maar zijn wat ons betreft de belangrijkste om succesvol te kunnen zijn in waardecreatie.

Uw email zal niet getoond worden op de website.