Het probleem van te hoge bedrijfswaarderingen

De afgelopen periode zien we dat de waarderingen voor start-ups en jonge groeiers zeer sterk gestegen zijn. Soms tot zelfs absurde niveaus. Doet denken aan de periode van voor het millennium. Voor de heel hoge waarderingen zijn zelfs aparte categorieën gemaakt. De laatste is die van “decacorns”, bedrijven met een bedrijfswaardering van meer dan tien miljard dollar. Gelukkig is er in Silicon Valley sinds het laatste kwartaal van vorig jaar een kentering opgetreden. Bedrijfswaarderingen dalen daar nu naar een wat meer realistisch niveau.

Dat is wat ons betreft óók goed nieuws voor ondernemers. Als ondernemer wil je natuurlijk een zo hoog mogelijke waardering voor je bedrijf. Echter, er is ook een keerzijde aan dit streven.

Een (te) hoge bedrijfswaardering kan een sterke belemmering zijn voor een vervolgfinanciering. Immers, aandeelhouders die in het verleden ingestapt zijn, verwachten dat hun aandelen na het verstrijken van een bepaalde periode meer waard zijn geworden. En uit onze ervaring blijkt dat ze ook graag vast willen houden aan de initiële waardering. Dat wordt echt een probleem als bij veel bedrijven de (commerciële) ontwikkeling van het bedrijf achter blijft bij de prognoses. Helaas is dit vaak de realiteit. De nieuwe financier zal op een lagere waardering in willen stappen en komt dan vaak in een moeilijke discussie terecht met zittende aandeelhouders. Waarna de vervolgfinanciering in het gunstigste geval met veel vertraging wordt gerealiseerd of in het slechtste geval, er helemaal niet komt.

Daarnaast hangt een hoge waardering samen met hoge verwachtingen van aandeelhouders. Afhankelijk van de fase waarin het bedrijf zich bevindt, zal een venture capitalist al snel tussen de 5 en 10 keer zijn inleg terug willen verdienen. Dat betekent een grote druk op het management en daarmee ook op de werknemers om die verwachtingen in te lossen en daarnaar te presteren. En als die financiers ook nog diverse bevoegdheden en preferenties hebben gekregen dan kan die druk wel erg hoog worden. Veel ondernemers beseffen dat voorafgaand niet of onvoldoende.

Wij zijn van mening dat er een balans gevonden kan worden tussen enerzijds de verwatering van de oorspronkelijk oprichters bij een nieuwe financieringsronde en anderzijds dat de waardering niet zo hoog is met de bijbehorende milestones, dat een vervolgfinanciering te lastig wordt. Uiteindelijk is de hoogte van de verkoopprijs van het bedrijf bij een exit voor iedereen een veel relevantere waarde. Instappen op een realistische waarde is winst voor alle partijen.

Auteur:

Ronald Wissink, Managing Partner Value Creation Capital B.V.

E: r.wissink@valuecreationcapital.com

W: www.valuecreationcapital.com

Uw email zal niet getoond worden op de website.