Het principe van balans

Periodiek ontstaat er een nieuwe hype of ontwikkelt zich een nieuwe trend in managementland. Voorbeelden zijn coachend en inspirerend leiderschap, empowerment en ketenmanagement. Opvallend is dat veel hypes en trends vrij eendimensionaal zijn. In de trant van: “stop nu met management stijl X, vanaf nu geldt stijl Y”.

Als er een leerervaring is, dan is het wel dat er niet één weg naar Rome leidt of dat er één manier is om waarde te creëren. Sterker nog, het is vaak de combinatie van stijlen, eigenschappen en competenties die tot het gewenste resultaat leidt. Daarbij is het veel eerder een kwestie van de juiste balans vinden tussen middelen en competenties dan te veel te richten op één aspect. De balans is dan niet het kiezen tussen één van de aspecten, het is kiezen voor beiden. Alleen dan ontstaat er maximale effectiviteit.

Hieronder een weergave over welke balans tussen uitersten een ondernemer of manager zal moeten beheersen:

 • Balans tussen focus op korte en (middel-)lange termijn
  Een ondernemer of manager kan pas succesvol zijn als het bedrijf een strategie, een plan en executiekracht heeft om het plan uit te voeren om daarmee de gewenste resultaten te behalen. Daarbij zijn strategie, tactiek en operatie in evenwicht. Teveel accent op strategie leidt tot een bedrijf met mooie beloften maar zonder resultaat. Teveel focus op de uitvoering kan er toe leiden dat het bedrijf de veranderingen in de markt mist of zelf tegen haar eigen groeiplafond aanloopt.
 • Balans tussen taak- en mensgerichtheid
  Ook bij IT-bedrijven zijn (goede) medewerkers de belangrijkste activa van het bedrijf. Het maximale uit je medewerkers halen, waarbij die medewerkers zich ook verder ontwikkelen is één van de meest uitdagende managementtaken die er is. Effectieve leiders en managers weten een goede balans te vinden tussen enerzijds een grote taakgerichtheid alsmede een sterke mensgerichtheid. Indien het management teveel het accent op de taak en het resultaat legt, kan dit op korte termijn nog wel tot succes leiden, maar zal uiteindelijk als gevolg hebben dat betrokkenheid en motivatie van medewerkers sterk afneemt. Een te grote mensgerichtheid op zijn beurt zal leiden dat het bedrijf uiteindelijk geen goede performance realiseert en vervolgens leiden tot onvoldoende klanttevredenheid. “Hard op de zaak en zacht op de mens” is het credo dat hoort bij maximale effectiviteit.
 • Balans tussen klant-, aandeelhouders- en medewerkers belangen
  Een bedrijf heeft meerdere stakeholders. Voor een duurzaam resultaat zal steeds een afweging gemaakt moeten worden tussen klant- , aandeelhouders- en medewerkersbelangen. Teveel focus op de belangen van één van deze groepen, zal ervoor zorgen dat de belangen van de andere stakeholders niet voldoende gediend worden. Hierdoor is de kans groot dat het bedrijf waarde vernietigt.
 • Balans tussen focus en flexibiliteit
  We kennen veel ondernemers die continue open staan voor opportuniteiten om te voorkomen dat er geen kans wordt gemist. Echter, deze houding kan leiden tot te weinig focus in het bedrijf waardoor het bedrijf steeds van koers verandert, medewerkers niet voldoende weten wat er van hen verwacht wordt en uiteindelijk tot gevolg heeft dat plannen niet tot een goed einde worden gebracht. Anderzijds kan het star vasthouden aan een eenmaal ingeslagen koers, terwijl de markt sterk verandert, leiden tot de ondergang van het bedrijf. Ook hier is een balans nodig tussen standvastigheid en flexibiliteit voor kansen die zich kunnen voordoen.
 • Balans tussen rationeel meten en intuïtief weten op basis van ervaring en kennis
  Daar waar veel kleine bedrijven onvoldoende meten en grote bedrijven alleen nog maar lijken te meten, is het aan te bevelen om kwantitatieve analyses te combineren met de aanwezige ervaring en kennis van klanten en hun behoeften om tot een goede besluitvorming te komen.
 • Balans tussen creativiteit en discipline
  Hoewel creativiteit en discipline ver van elkaar af lijken te liggen, zijn we ervan overtuigd dat creativiteit binnen een bedrijf nooit zonder discipline kan om tot de gewenste effectiviteit te komen. Ook hier zal een balans gevonden moeten worden tussen vernieuwing en stabiliteit.

Bij het managen (van waardecreatie) gaat het er om dat er niet wordt gekozen voor één van de uitersten managementperspectieven, maar dat steeds beide of meerdere kanten van de zaak worden bekeken en gehanteerd. Geen gemakkelijke opgave, maar wel noodzakelijk voor ondernemers en managers die streven naar grotere effectiviteit.