Groot ego en andere waardevernietigers

De publicaties rond Bram Moszkowicz doen denken aan een onderzoek van een Amerikaanse analist van enige jaren geleden. Deze had een correlatie gevonden tussen het aantal publicaties van de CEO en de bedrijfsresultaten. Dat wil zeggen hoe meer een CEO in bladen en op televisie is, hoe slechter de performance van zijn bedrijf is. Het impliceert dat een door een groot ego gedreven publicatiezucht CEO’s afleidt van de belangrijke bedrijfsprioriteiten. Veel van de faalfactoren van het management waardoor er waarde wordt vernietigt zijn terug te voeren op narcisme en het eigen belang boven het bedrijfsbelang te stellen.

Bij technologiebedrijven ligt het falen van bedrijven ook in het falen van het management van het bedrijf maar heeft dit meerdere oorzaken.

 1. Te eigenwijs, teveel op eigen kompas varen
  Vooropgesteld, het hebben van een eigen kompas is noodzakelijk voor goed ondernemerschap. Maar er is een dunne lijn tussen het hebben van een eigen visie en eigen wijsheid en geheel eigenwijs je weg te gaan. Succesvolle ondernemers weten waar ze goed in zijn en weten ook waar ze minder goed in zijn. Dit laatste weten ze of goed te compenseren en/of aan te vullen door ondersteuning vanuit hun omgeving. Mindere sterke of te dominante ondernemers of managers hebben juist de neiging om mindere goden en look-a-likes aan te nemen, waardoor er weinig andere perspectieven en nuance zijn.
 2. Te optimistisch
  Te weinig realisme, niet de obstakels zien of willen zien is een andere belemmering. Te grote stappen in één keer willen doen. Wij zijn ervan overtuigd dat groei vooral ontstaat door vele stappen en stapjes en niet alleen te gokken op de grote stap voorwaarts die daarmee een te hoog afbreukrisico met zich mee brengt. Bovendien geldt dat groei altijd gepaard gaat met een verhoogd risico. Geen of onvoldoende rekening hiermee houden kan later kwalijke gevolgen hebben.
 3. Geen executiekracht
  Het hebben van een visie en een missie is weliswaar een goed uitgangspunt voor groei, maar essentieel is dat plannen worden uitgevoerd, maatregelen worden genomen en actiepunten worden gedaan. Zonder vervolg is er geen succes. Dit lijkt een open deur, maar is helaas één van de grootste faalfactoren bij succesvolle waardecreatie.
 4. Ontbreken van voldoende ambitie en commitment
  Ambitie is de lat hoog genoeg leggen voor een veel beter resultaat. Commitment is de wil en opoffering willen doen om die hoge lat te bereiken. In het kader van het laatste zijn we ervan overtuigd dat er geen  “short-cut to success”. Succes is het resultaat van inspiratie, maar vooral van hard werken en veel doorzettingsvermogen.
 5. Ontbreken van voldoende middelen
  Groei kost liquiditeit zowel voor werkkapitaal als ook nieuwe investeringen. Een gebrek daaraan kan leiden tot concessies in ambitie en focus waardoor de groei uiteindelijk een belofte blijft. Hoewel saneren om daarmee liquiditeit vrij te maken kan helpen en soms noodzakelijk is, kan het ook leiden tot een neerwaartse spiraal.
 6. Ontbreken van echte klantgerichtheid
  Geen duurzaam succes zonder echte klantgerichtheid. Het centraal stellen van de klant lijkt logisch maar de uitvoering daarvan in denken en handelen van het gehele bedrijf is geen sinecure of dat nu in verkoop, productontwikkeling of services is.
 7. Onvoldoende aanpassingsvermogen
  Markten, klanten, medewerkers en ook stakeholders van het bedrijf veranderen steeds. In onze opinie is het hebben van voldoende aanpassingsvermogen essentieel om succesvol te kunnen groeien en te blijven.
  Bij ondernemers zien we dat het vasthouden van een succesvolle werkwijze in het verleden of het te loyaal zijn aan bepaalde medewerkers een sterke barrière kan zijn voor nieuw succes.

Indien bovenstaande items wel goed zijn ingevuld is dit uiteraard geen voorwaarde voor succes, maar is de kans op een grote waardevernietiging wel veel kleiner.