Alles draait om het realiseren van succes

Onze gesprekspartners zijn normaliter de directie en/of de aandeelhouders van (middel-)grote ondernemingen. Zij horen over ons, wij worden hen aanbevolen, zij lazen over VC&C of hebben een relatie met één van de bedrijven waarin wij al een rol spelen of speelden.Wij ondersteunen bedrijven om ze voorspelbaar en winstgevend te laten groeien, dan wel zetten bedrijven weer op het groeipad die een teruggang hebben gehad.

In bijna alle gevallen maken wij een blauwdruk voor groei, waarin naast de strategie, de waardefactoren worden bepaald en een concreet actieplan met de te verwachten resultaten worden opgesteld. Onze focus op waardecreatie bij snelgroeiende, innovatieve ICT-bedrijven resulteert in een voorspelbare groei en een optimale exit voor die bedrijven. Dit wordt gerealiseerd onder andere door:

  • de implementatie van de blauwdruk, de alignment van de ambitie, strategie en de executie in combinatie met een goede governance;
  • het optimaliseren van de financieringstructuur;
  • het versterken van het managementteam (indien nodig);
  • het ondersteunen van marketing, sales en operational excellence;
  • het realiseren van een efficiënte toegang tot relevante marktpartijen en business partners.

Hierdoor worden de risico's voor aandeelhouder(s)/investeerder(s) verlaagd en het rendement geoptimaliseerd. Met daarbij ook als resultaat persoonlijk succes voor de betrokken ondernemer(s).

Bij portfolio treft u een aantal voorbeelden aan van bedrijven en mensen die samen met VC&C succesvol zijn (geworden).