Het principe van balans

Posted door Administrator op Fri, Feb 08 2013 12:06:00
Periodiek ontstaat er een nieuwe hype of ontwikkelt zich een nieuwe trend in managementland. Voorbeelden zijn coachend en inspirerend leiderschap, empowerment en ketenmanagement. Opvallend is dat veel hypes en trends vrij eendimensionaal zijn. In de trant van: “stop nu met management stijl X, vanaf nu geldt stijl Y”.

10 Factoren die zorgen voor een hogere verkoopprijs van een bedrijf

Posted door Administrator op Thu, Nov 29 2012 11:32:00
Bij de verkoop van een bedrijf wordt vooral gekeken naar de financiële performance van een bedrijf. Met de verschillende waarderingsmethodieken kan de ondernemingswaarde bepaald worden. De prijs die een verkoper bereid is te betalen, kan overeenkomen met de verkoopwaarde maar er kunnen wel verschillen zijn. In geval er een verkoop aan een strategische koper plaatsvindt, kan naast de ondernemingswaarde puur op basis van de financiële cijfers ook een strategische premie worden betaald.

Waardecreatie door effectiever management 9/10

Posted door Administrator op Tue, Nov 06 2012 13:27:00
Het is evident dat het effectief managen van de verschillende processen om tot waardecreatie te komen sterk management vergt. Er zijn bibliotheken vol geschreven over management en de effectiviteit daarvan. In onze praktijk zien we dat de essentie van management teruggebracht kan worden tot een 5-tal primaire taken.

Waardecreatie door financieel management 8/10

Posted door Administrator op Fri, Oct 26 2012 12:09:00
Een bedrijf creëert waarde wanneer het investeert in activiteiten waarvan het rendement op het geïnvesteerd vermogen hoger is dan de kosten van kapitaal. Zo kan beter werkkapitaalmanagement (beheer van kortlopende vorderingen en schulden) het rendement verhogen, het geïnvesteerde kapitaal verlagen en de kosten van kapitaal verlagen. Daarmee is het een belangrijke factor voor (aandeelhouders-)waardecreatie. Financieel management kan op verschillende manieren waarde creëren:

Waardecreatie door invoering productmanagement 7/10

Posted door Administrator op Thu, Oct 25 2012 17:15:00
Op het moment dat IT-bedrijven groter worden, is het verstandig om de productmanagementfunctie goed te beleggen binnen de organisatie. Dit kan op een 4-tal manieren waarde creëren namelijk door:
1 | 2 | 3 | 4